fbpx

Kiểm soát luồng lưu trữ dữ liệu chính với QoS

QoS

QoS (Quality of Service) một cách thức điều khiển mức độ ưu tiên traffic của hệ thống mạng. Hiểu một cách đơn giản là QoS có nhiệm vụ truyền tín hiệu với thời gian trễ tối thiểu và cung cấp lưu lượng băng thông cho những ứng dụng truyền thông đa phương tiện.

QoS có cơ chế kiểm soát cung cấp các ưu tiên khác nhau cho những người dùng khác nhau hoặc các luồng dữ liệu khác nhau hoặc đảm bảo rằng hiệu suất của luồng dữ liệu đạt đến một mức nhất định theo yêu cầu của ứng dụng.

Các tính năng QoS tồn tại trong mọi thứ, từ thiết bị mạng đến trình giám sát cho đến lưu trữ. Khi nhiều khối lượng công việc chia sẻ tài nguyên hạn chế, QoS giúp kiểm soát cách chia sẻ tài nguyên và ngăn các ứng dụng ồn ào làm hỏng hiệu suất của tất cả các ứng dụng khác trên cùng hệ thống.

Trong thời gian đầu con người sử dụng Internet, nhu cầu của ứng dụng QoS hoàn toàn không có. Chính vì vậy toàn bộ hoạt động của Internet giống như một hệ thống “best-effort”. Theo người gửi và người nhận, nhiều điều xảy ra trong quá trình truyền gói tin từ điểm bắt đầu đến điểm cuối và các kết quả có vấn đề sau được tạo ra:

  • Lost packet:

Khi gói đến đầy bộ đệm, có nghĩa là quá trình truyền không thành công. Hệ thống sẽ quyết định loại bỏ một phần hoặc loại bỏ tất cả các gói tùy theo trạng thái của mạng và ứng dụng ở đầu nhận phải yêu cầu truyền lại vào lúc này, điều này cũng có thể gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng trong quá trình truyền tổng thể.

  • Latency

Có thể mất nhiều thời gian để chuyển gói tin đến đích vì nó có thể bị trì hoãn bởi một hàng đợi dài. Tóm lại, sự chậm trễ là rất khó đoán định.

  • Incorrect transmission sequence

Khi một nhóm các gói có liên quan được định tuyến qua Internet, các gói khác nhau có thể chọn các cách khác nhau, dẫn đến độ trễ khác nhau cho mỗi gói. Thứ tự mà gói cuối cùng đến đích không nhất quán với thứ tự gói được gửi từ người gửi.

Mặc dù một số dạng cụ thể của luồng dữ liệu mạng cần xác định chất lượng dịch vụ. QoS được phát triển để đặt mức độ ưu tiên cho các luồng dữ liệu và đặt các giới hạn đảm bảo về hiệu quả, thông lượng, độ trễ, v.v. Đảm bảo QoS rất quan trọng đối với các mạng có băng thông hạn chế, đặc biệt đối với các ứng dụng đa phương tiện truyền trực tuyến như VoIP (Giao thức thoại qua Internet) và IPTV (Internet Truyền hình giao thức), vì các ứng dụng này thường yêu cầu tốc độ truyền cố định và nhạy cảm với độ trễ.

qos

QoS trong hệ thống lưu trữ

Tình trạng tương tự cũng tồn tại trong hệ thống lưu trữ. QoS đề cập đến ưu tiên dịch vụ và cơ chế kiểm soát đặt trước tài nguyên. QoS là khả năng cung cấp các ưu tiên khác nhau cho các khối lượng khác nhau để đảm bảo một mức hiệu suất nhất định cho một luồng dữ liệu.

Nói chung, một dịch vụ đơn lẻ không cần QoS vì nó có toàn bộ tài nguyên hệ thống. Nhưng đối với các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh trong nhiều người thuê, QoS là công nghệ quan trọng để cung cấp hiệu suất lưu trữ chính nhất quán và hiệu suất có thể dự đoán này cũng là một chỉ số quan trọng.

Lợi ích của QoS

Nếu các ứng dụng khác nhau chia sẻ cùng một nền tảng lưu trữ, chúng tôi có thể dự đoán rằng các sự cố sau có thể xảy ra:

– Khối lượng công việc với I / O và xung đột bộ nhớ cache, chẳng hạn như OLTP (Xử lý giao dịch trực tuyến) và kho dữ liệu.

– Phân cấp giới hạn truy cập lưu trữ, chẳng hạn như các ứng dụng phát triển và sản xuất.

– Xử lý nhu cầu cao nhất cho các ứng dụng quan trọng và các hoạt động bảo trì.

Mặc dù hiệu suất lưu trữ thô là quan trọng, nhưng phân phối hiệu suất nhất quán và có thể dự đoán được đảm bảo rằng mọi ứng dụng đều có các tài nguyên cần thiết để chạy mà không bị gián đoạn. Tính năng QoS cho phép hệ thống lưu trữ khi phục vụ các khối lượng công việc này.

Ưu tiên băng thông lưu trữ và tài nguyên dung lượng.

– Luôn cung cấp hiệu suất có thể dự đoán được trên nhiều ứng dụng.

– Giảm các mẫu I / O không thể đoán trước.

– Loại bỏ các điều chỉnh thủ công để thích ứng với nhu cầu khối lượng công việc thay đổi.

– Cho phép quy mô ứng dụng phát triển mà không làm gián đoạn hệ thống.

Tính năng QoS giúp người dùng chỉ định các ưu tiên I / O dễ dàng hơn. Và nó đảm bảo mục tiêu chính xác hơn và mức dịch vụ tốt hơn.

qos

Các trường hợp sử dụng QoS

QoS là tốt nhất cho các hệ thống nhiều người thuê chạy các khối lượng công việc khác nhau với các yêu cầu không thể đoán trước. Hệ thống nhiều người thuê cho phép sự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn. QoS đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng sau:

– Các ứng dụng cơ sở dữ liệu quan trọng: cơ sở dữ liệu giao dịch thời gian thực (Exchange Server, SQL Server, RDBMS, DB2), OLTP (Xử lý giao dịch trực tuyến).

– Hợp nhất một ảo hóa: trung tâm dữ liệu ảo hóa, VMware, Hyper-V, Citrix.

– Điện toán đám mây riêng và phân tích dữ liệu lớn.

Phần kết luận

QoS là một tính năng sắp ra mắt của phần mềm lưu trữ QSAN, cung cấp một kiến ​​trúc tự động hóa sáng tạo cho lưu trữ chính. Điều đó mang lại khả năng mở rộng điện năng vô song và đảm bảo hiệu suất lưu trữ có thể dự đoán được.

Tham khảo: Master data storage flow control with QoS

Facebook Comments
Chia sẻ với bạn bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *