fbpx

Tag Archives: bao mat du lieu

Attached Storage Forensics: Phân tích bảo mật của TerraMaster NAS

Phân tích bảo mật TerraMaster NAS

TerraMaster là một công ty tương đối mới chuyên về các giải pháp lưu trữ đính kèm mạng và lưu trữ trực tiếp. Phần lớn các giải pháp TerraMaster NAS là các boxs dựa trên ARM64 và Intel hướng đến người dùng gia đình và SOHO. TerraMaster’s OS (TOS) dựa trên Linux. Tại thời điểm […]

Tăng cường bảo mật dữ liệu với cộng cụ Back up của TNAS

Sử dụng công cụ Back up, bạn có thể quản lý các khía cạnh khác nhau của quy trình sao lưu dữ liệu. Để cải thiện bảo mật dữ liệu, bạn có thể sử dụng công cụ sao lưu dữ liệu phù hợp với nhu cầu của mình. Rsync Remote Backup: Với công cụ sao […]