fbpx

Tag Archives: D8 Thunderbolt 3

TerraMaster công bố giải pháp lưu trữ máy tính D8 Thunderbolt 3 DAS

TerraMaster là một thương hiệu chuyên nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm lưu trữ mới mẻ, bao gồm lưu trữ gắn mạng và lưu trữ gắn trực tiếp. Gần đây, công ty đã công bố thiết bị ổ lưu trữ D8 Thunderbolt 3 là một phần trong chuỗi sản phẩm Thunderbolt 3 của họ. […]