fbpx

Tag Archives: Data Plane

Tiếp cận 5G: Tầm quan trọng của việc tăng tốc Data Plane

Trong phần trước, chúng ta đã cùng khám phá việc phân chia mạng và ảo hóa, cũng như tầm quan trọng của chúng đối với 5G. Phần một đã xem xét những thách thức và yêu cầu đối với việc quản lý mạng trong thế giới 5G mới này và những khả năng nào mà […]