fbpx

Tag Archives: do tre

QSAN | Tại sao độ trễ thấp ảnh hưởng đến Doanh nghiệp

Tại sao độ trễ thấp ảnh hưởng đến Doanh nghiệp của bạn? Các doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng số lượng dữ liệu của mình. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của nhu cầu về dữ liệu và các ứng dụng mới có thể khiến ổ SSD (Solid State Drive) gặp rắc rối. […]