fbpx

Tag Archives: f4-421 nas terramaster

NAS TerraMaster F4-421: Test thử nghiệm

Trong những phần trước, chúng ta đã cùng điểm qua một số đặc tính cơ bản của thiết bị lưu trữ NAS TerraMaster F4-421 dành cho các doanh nghiệp SMB. Chuỗi Series này là tổng hợp đánh giá của người dùng về sản phẩm bắt đầu từ phần bao bì cho đến các tính năng […]