fbpx

Tag Archives: Giải pháp Napatech SmartNICs

Napatech – Going against the flow : Đi ngược dòng

Napatech – Going against the flow : Đi ngược dòng Hầu hết các ứng dụng và thiết bị mạng bị hạn chế về hiệu suất của chúng vì xử lý gói là một tác vụ rất nặng nề và đòi hỏi nhiều CPU. Quá trình xử lý gói thường bao gồm các hoạt động như […]

Giải pháp Napatech SmartNICs

Cung cấp các giải pháp cho mọi ngành đẳng cấp thế giới Cyber Security Các giải pháp của chúng tôi cho phép khách hàng của chúng tôi tương quan dữ liệu từ các phần khác nhau của mạng. Do đó, các biện pháp phòng vệ phù hợp có thể được triển khai ở những nơi […]