fbpx

Tag Archives: intel FPGA

Phần cứng Intel FPGA – Napatech Inside

Phần cứng Intel FPGA – Napatech Inside Intel® đã kích hoạt  Programmable Acceleration Card (PAC) với Intel® Arria® 10 GX FPGA. Loại Card mới này cho phép các nhà phát triển FPGA tạo AFU (Accelerator Functional Units) có thể được triển khai trên card và mang lại giá trị gia tăng của FPGA-Based cho các […]