fbpx

Tag Archives: ise

Sử dụng ổ SED & ISE để bảo vệ dữ liệu của bạn

sed & ise drives

Sử dụng ổ SED & ISE để bảo vệ dữ liệu của bạn Khi các ổ đĩa bị ngừng hoạt động và chuyển ra ngoài từ trung tâm dữ liệu vào tay người khác, dữ liệu trên các ổ đĩa đó có nguy cơ đáng kể. Các quản trị viên CNTT thường không sử dụng […]