fbpx

Tag Archives: ket noi VPN trong NAS

Làm sao để kết nối VPN trong NAS TerraMaster?

Dù bạn sử dụng vì mục đích cá nhân hay vì công việc, bạn đều có thể kết nối với mạng riêng ảo (VPN) trên TerraMaster chạy hệ điều hành TOS. Kết nối VPN có thể cho phép kết nối và truy cập an toàn hơn với mạng của công ty và internet, ví dụ: […]