fbpx

Tag Archives: Link ™ NT200A02 SmartNIC

NT200A02 Network Capture Adapter đến từ Napatech

Napatech Link ™ NT200A02 SmartNIC cho phép các ứng dụng 8x10G, 2 × 10 / 25G, 2x40G hoặc 2x100G, tùy thuộc vào lựa chọn phần mềm của bạn. Điều này cung cấp sự linh hoạt để tạo ra các giải pháp hiệu suất cao trong nền tảng máy chủ 1U cho cơ sở hạ tầng […]