fbpx

Tag Archives: napatech FPGA SmartNICs

LDA Technologies tích hợp giải pháp của Napatech để cải thiện mạnh mẽ hiệu suất mạng cho giao dịch tần số cao (High-Frequency Trading)

Với Napatech FPGA SmartNICs, LDA cung cấp hiệu suất tốt chưa từng thấy cho thị trường tài chính. Napatech đã thông báo rằng LDA Technologies đã chọn Napatech’s FPGA SmartNICs cho NEO và NEO Infinity Reconfigurable Network Platforms của họ. LDA Technologies là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp định hướng FPGA cao […]

SmartNICs và những lợi ích của nó

Phần giới thiệu này thảo luận về cách thức hoạt động của các SmartNICs và những lợi ích mà chúng mang lại cho các máy chủ trung tâm dữ liệu. Đồng thời chúng tôi sẽ đi khám phá thị trường SmartNICs và các nhà cung cấp có sẵn hiện nay trên thị trường. Sự gia […]