fbpx

Tag Archives: nas thunderbolt

Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp với Thunderbolt 3 NAS đến từ QSAN

NAS Thunderbolt

Một trong những lĩnh vực năng động nhất để tăng trưởng trong việc sử dụng lưu trữ kết nối mạng là ngành công nghiệp truyền thông và giải trí. Luôn phát triển, luôn thay đổi nhanh chóng, ngành công nghiệp truyền thông và giải trí thường là những đối tượng đầu tiên thử nghiệm những […]