fbpx

Tag Archives: network slicing

Tăng tốc mạng dựa trên FPGA áp dụng cho công nghệ phân chia mạng 5G

Công nghệ phân chia mạng 5G (Network Slicing) Phân chia mạng không phải là một ý tưởng mới nhưng đang có tầm quan trọng lớn hơn khi các dịch vụ 5G triển khai trên khắp thế giới. Phân chia mạng cung cấp một cơ sở hạ tầng vật lý duy nhất để hỗ trợ nhiều […]