fbpx

Tag Archives: phan tich bao mat terramaster nas

Attached Storage Forensics: Phân tích bảo mật của TerraMaster NAS

Phân tích bảo mật TerraMaster NAS

TerraMaster là một công ty tương đối mới chuyên về các giải pháp lưu trữ đính kèm mạng và lưu trữ trực tiếp. Phần lớn các giải pháp TerraMaster NAS là các boxs dựa trên ARM64 và Intel hướng đến người dùng gia đình và SOHO. TerraMaster’s OS (TOS) dựa trên Linux. Tại thời điểm […]