fbpx

Tag Archives: Qsan XCubeNAS XN7008R Review

Qsan XCubeNAS XN7008R Review: một giải pháp lưu trữ thực tế

QSAn Thunderbolt 3

Một số nhà cung cấp NAS cố gắng làm cho sản phẩm của họ linh hoạt nhất có thể. Nhưng đối với QSAN, trọng tâm chính là bảo mật dữ liệu cấp doanh nghiệp. Điều đó bắt đầu với phần mềm: nền tảng QSM của nó dựa trên kiến ​​trúc ZoL (ZFS trên Linux) và […]