fbpx

Tag Archives: QSAN XN8012R

Đánh giá bộ lưu trữ QSAN XN8012R: Ảo hóa + ZFS tích hợp!

Đánh giá bộ lưu trữ QSAN XN8012R: Ảo hóa + ZFS tích hợp! Ngày nay, nhiều chuyên gia kỹ thuật tin rằng ZFS là thứ chỉ hoạt động dưới FreeBSD, với cấu hình từ dòng lệnh, và tốt hơn là những người bình thường không can thiệp vào đó, bởi vì đây là phần lớn […]