fbpx

Tag Archives: sao luu va phuc hoi du lieu

Giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu tối ưu cho doanh nghiệp đến từ QSAN

QSAN cung cấp giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu hoàn chỉnh dành cho mọi doanh nghiệp. Đây là một trong những việc làm cần thiết mang đến sự phát triển liên tục trong kinh doanh nhằm làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, […]

Sao lưu và phục hồi dữ liệu trên TerraMaster bằng Snapshot

Snapshot là công cụ để sao lưu và phục hồi dữ liệu. Sử dụngSnapshot để bảo vệ dữ liệu khỏi bị xóa do vô tình, sự cố ứng dụng, hỏng dữ liệu và mất dữ liệu do virus. Snapshot dựa trên hệ thống tệp Btrfs, vì vậy khi bạn tạo một mảng trong TNAS, hãy […]