fbpx

Tag Archives: SmartNIC thúc đẩy mạnh mẽ phát triển tính toán FPGA

SmartNIC thúc đẩy mạnh mẽ phát triển tính toán FPGA

Napatech đã công bố SmartNIC luôn trong tình sạng sẵn sàng khi lập trình liên kết cho khối lượng công việc máy tính chuyên sâu. Được xây dựng dựa trên nền tảng phần cứng của Napatech, Link Programmable Card có thể lập trình cho phép các OEM và người dùng cuối phát triển và triển […]