fbpx

Tag Archives: smartnics

SmartNICs và những lợi ích của nó

Phần giới thiệu này thảo luận về cách thức hoạt động của các SmartNICs và những lợi ích mà chúng mang lại cho các máy chủ trung tâm dữ liệu. Đồng thời chúng tôi sẽ đi khám phá thị trường SmartNICs và các nhà cung cấp có sẵn hiện nay trên thị trường. Sự gia […]

Tăng tốc mạng dựa trên FPGA áp dụng cho công nghệ phân chia mạng 5G

Công nghệ phân chia mạng 5G (Network Slicing) Phân chia mạng không phải là một ý tưởng mới nhưng đang có tầm quan trọng lớn hơn khi các dịch vụ 5G triển khai trên khắp thế giới. Phân chia mạng cung cấp một cơ sở hạ tầng vật lý duy nhất để hỗ trợ nhiều […]

SmartNIC thúc đẩy mạnh mẽ phát triển tính toán FPGA

Napatech đã công bố SmartNIC luôn trong tình sạng sẵn sàng khi lập trình liên kết cho khối lượng công việc máy tính chuyên sâu. Được xây dựng dựa trên nền tảng phần cứng của Napatech, Link Programmable Card có thể lập trình cho phép các OEM và người dùng cuối phát triển và triển […]

Napatech – Tăng cường bảo mật nguồn mở

Napatech – Tăng cường bảo mật nguồn mở Thách thức Bất đối tượng nào cần bảo mật cơ sở hạ tầng CNTT của mình đều có các ứng dụng PCAP theo tiêu chuẩn ngành như Suricata, Bro và Wireshark. Vấn đề nằm ở quy mô và băng thông mà các doanh nghiệp hoạt động hiện […]