fbpx

Tag Archives: tai khoan dac quyen

Thiết lập tài khoản đặc quyền trong hệ điều hành TOS

Ngày nay, không chỉ các công ty lớn mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống CNTT an toàn. Điều này có tác động vô cùng lớn đến việc kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Một hạ tầng CNTT cơ bản bao gồm nhiều thành […]