fbpx

Tag Archives: terrmaster nas

Tăng cường bảo mật dữ liệu với cộng cụ Back up của TNAS

Sử dụng công cụ Back up, bạn có thể quản lý các khía cạnh khác nhau của quy trình sao lưu dữ liệu. Để cải thiện bảo mật dữ liệu, bạn có thể sử dụng công cụ sao lưu dữ liệu phù hợp với nhu cầu của mình. Rsync Remote Backup: Với công cụ sao […]