fbpx

Tag Archives: terrmaster nas

Sao lưu dữ liệu trên TNAS với công cụ Backup trong NAS TerraMaster

Sao lưu dữ liệu trên TNAS. Sử dụng công cụ Back up, bạn có thể quản lý các khía cạnh khác nhau của quy trình sao lưu dữ liệu. Để cải thiện bảo mật dữ liệu, bạn có thể sử dụng công cụ sao lưu dữ liệu phù hợp với nhu cầu của mình. Rsync […]