fbpx

Tag Archives: thiet bi thu gói tin

Napatech triển khai cách xây dựng 10G IPS từ máy chủ tiêu chuẩn – Intelligent Real-time Network Analysis adapters

Napatech triển khai cách xây dựng 10G IPS từ máy chủ tiêu chuẩn – Intelligent Real-time Network Analysis adapters Napatech đã phát hành chính thức mới về cách sử dụng phương pháp Tiếp cận Công cụ Mạng Toàn cầu (Universal Network Appliance) để phát triển Hệ thống Ngăn chặn Xâm nhập (IPS) hiệu suất cao […]