fbpx

Tag Archives: Virtualization Solutions

Napatech – Giải quyết thách thức NFV: Nhu cầu tăng tốc và giảm tải được ảo hóa

Giải pháp: OVS Offload Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt, các nhà khai thác đã nhận ra rằng để mở rộng các chức năng mạng ảo hóa (VNF) để đáp ứng các mục tiêu hiệu suất đòi hỏi phải tăng tốc mặt phẳng dữ liệu dựa trên các Napatech SmartNIC dựa trên FPGA. […]

Virtualization Solutions

GIẢI PHÁP ẢO HÓA Smarter Data Delivery trong môi trường ảo Ảo hóa đã cho phép các ứng dụng và dịch vụ doanh nghiệp di chuyển lên đám mây. Thách thức tiếp theo là di chuyển các chức năng mạng và lưu trữ. Một ví dụ là sáng kiến Network Functions Virtualization (NFV) trong Telecom Services […]